Distribution and Characteristics of Pancreatic Volume Using Computed Tomography Volumetry
Jihyun Yoon, Kwang Gi Kim, Young Jae Kim, Sangheon Lim, Yeon-Ho Park, Doojin Kim, Hee-Taik Kang, Doo-Ho Lee
Healthc Inform Res. 2020;26(4):321-327.   Published online 2020 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.4258/hir.2020.26.4.321
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Larger Volume and Higher Fat Content of the Pancreatic Head Are Predictive Factors for Postendoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis
Shuhei Shintani, Osamu Inatomi, Shigeki Bamba, Yoshiya Takeda, Takehide Fujimoto, Shinichi Ota, Yoshihisa Tsuji, Hiromu Kutsumi, Yoshiyuki Watanabe, Akira Andoh
Pancreas.2022; 51(1): 28.     CrossRef
Normal pancreatic volume assessment using abdominal computed tomography volumetry
Lu Li, Shuang Wang, Fei Wang, Guo-ning Huang, Dong Zhang, Guang-xian Wang
Medicine.2021; 100(34): e27096.     CrossRef